integritets-
policy

Integritetspolicy
Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd och värnar om din personliga integritet och trygghet vid användning av vår webbplats. I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med dina kontakter med oss. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter. 

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?
Mindem, Adress, Täby, org 559156-7234 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och som inhämtas och behandlas.

Var lagras dina personuppgifter?
Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Överföring till land utanför EES kan ske, men då endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du tar kontakt via webbplatsen. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation med namn, e-postadress och telefonnummer.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter och användardata används enligt nedan:
• För att hindra dataintrång och missbruk av våra tjänster.
• För att fullgöra företagets skyldighet enligt lag; avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.
• För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha marknadsföring från mindem.se och inte är registrerade som våra kunder.
• För att kunna skicka marknadsföring via e-post och post.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter när det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till att uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och sköta våra åtaganden gentemot dig som kund, delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner samt hjälper oss med IT-tjänster, redovisning, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies
En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie. 

Hur använder vi cookies?
Denna webbplats använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida.

Måste jag tillåta cookies?
Om du vill besöka hemsidan men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Tredjepartscookies
Din integritet är mycket viktig och därför använder vi inte Google Analytics, Ads eller motsvarande tjänster.

Personuppgiftsansvarig
Mindem AB
Organisationsnummer: 559156-7234
Täby, Sverige
Telefon: 0760-135 900
E-post: maria.lindskog@mindem.se

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2021-04-20

Adress

Mindem AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm

Translate »