känslor styr människan, vår kommunikation och de beslut vi fattar

ska vi prata
om det?

hur är känslan på din arbetsplats?

Organisationspsykolog tar fram perspektiv och verktyg för din eller organisationens utveckling

Välkommen till Mindem

Individ- och organisationsutveckling

Du ska känna

I kontakt med Mindem är önskan att du ska känna öppenhet, omtanke och en kreativ atmosfär där vi skapar och prövar nya förhållningssätt tillsammans.

Om Mindem

Mindem ger er perspektiv på hur välbefinnande kan förenas med affärsvärden för en hållbar utveckling av individ och organisation.

Våra tjänster

  • Samtalsstöd och coaching
  • Ledarutveckling och executive coaching
  • Grupp- och organisationsutveckling
  • Workshops och föreläsningar

Mindem skapar hållbar utveckling, för såväl individer som organisationer, genom att tillföra perspektiv som skapar både effektivitet och välmående. Bra känslor på jobbet helt enkelt!

Det är våra olikheter och vår sårbarhet som gör oss intressanta. Genom att förstå våra olika styrkor ökar vi våra handlingsmöjligheter tillsammans. Med de rätta verktygen skapar ni ett inkluderande arbetsklimat med riktig teamkänsla som ger en god stämning, arbetsglädje och resultat. Att skapa utveckling genom att ta del av varandras förhållningssätt, tankar, känslor och handlingar är både lärorikt, riktigt kul och inspirerande.

Maria Lindskog
Legitimerad psykolog
Mindem grundare & VD

om maria

Maria Lindskog, erfaren organisationskonsult med fokus på utvecklingsinsatser och en bakgrund inom bland annat coaching, ledarskap, personbedömning och organisationspsykologi. Med en magisterexamen i psykologi från Stockholms universitet har vägarna lett till uppdrag i olika branscher och sektorer, i och utanför landets gränser. Maria är en van utvecklingsledare som gärna vill bidra till värdeskapande och som använder samtalet, interaktion och teorier om Emotionell intelligens som viktiga verktyg.

”När jag startade Mindem hade jag arbetat 20 år som psykolog. Intresset av att förstå hur vi fungerar som människor har alltid varit min drivkraft, med en fascination av hur små förändringar i beteenden kan ge så olika resultat och skapa så olika upplevelse.

Mitt arbete är det roligaste och mest intressanta jag kan tänka mig. Jag möter fantastiska människor och de organisationer som de byggt upp. Det är ett mycket fint förtroende att få bidra till vidare utveckling.”

OM MINDEM

Det behövs mod för att våga titta på sig själv och för att skapa förändring.

I kontakt med Mindem är önskan att du ska känna öppenhet, omtanke och en kreativ atmosfär där vi finner nya vägar och testar olika förhållningssätt. Öppenhet kring att vi är olika som människor och vill göra vårt bästa för att lösa de utmaningar vi står inför.

Omtanke med en genuin önskan om det bästa för dig och din utveckling. Nya förhållningssätt och perspektiv, där du får vägledning och stöd i att gå utanför invanda tankar, känslor och beteenden, genom att ta små steg och under trygga förhållanden prova något nytt.

Leda mig själv och leda andra

Utgångspunkten i Mindems arbete är kunskapen om människans beteende och om hur vi fungerar, själva och tillsammans. För att utvecklas behövs en förståelse för det egna sättet att vara och hur det påverkar omgivningen.

I valet av beteenden finns många hänsynstaganden. Ibland blir våra invanda mönster ett hinder för utveckling. Vi kan då behöva sätta nya mål för det vi vill uppnå och i dialog få support och tillföra perspektiv för att ta oss dit. Kunskap som går att använda i hela livet!

Känslan som dröjer sig kvar, i det hen gav dig, i omtanken, som du sen kanske minns med doften av nybakta kanelbullar och kaffe. Den känslan vill vi skapa för dig!

”Jag har lärt mig att människor glömmer vad du sagt och gjort, men aldrig hur du fick dem att känna sig.”

– Maya Angelou, författare

Adress

Mindem AB
c/o KG10, Kungsgatan 8
111 43 Stockholm

Translate »